VACATURE: Een voltijdse doctoraatsbeurs

11-01-2018

Aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent is volgende voltijdse functie (m/v/x) vacant. Een doctoraatsbeurs (4 jaar) in het kader van het FWO-project “Het
verleden in het Heden: Een multimethodologische studie naar de rol van het koloniale verleden in de hedendaagse representatie van Afrika in de Belgische gedrukte pers en omgekeerd”.

Procedure

Sollicitaties dienen uiterlijk op 15 februari 2018 via e-mail verstuurd te worden aan promotor
Stijn Joye (Stijn.Joye@UGent.be). Concreet verwachten we:

Een motivatiebrief

Een uitgebreide CV

Een kopie van je diploma’s

Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren

Voor bijkomende informatie over het project kunt u contact opnemen met de promotor van
het project, Stijn Joye (Stijn.Joye@UGent.be).