Ondernemerszin als hefboom voor empowerment van jonge vrouwen in het globale Zuiden

Date
September 2020 to August 2021
Countries
Members
Keywords
ondernemerszin
entrepreneurship
vrouwelijk ondernemerschap
labour market
arbeidsmarkt
Institutions
Arteveldehogeschool (Belgium)
Research fields
Business and Economics

De voorbije 25 jaar verdubbelde het aantal meisjes dat naar school gaat in het globale Zuiden (landen met een laag inkomen) (#HerEducationOurFuture: fact sheet on girls' education, UNESCO). Toch kunnen meisjes op het moment dat ze de schoolbanken verlaten niet altijd hun studies verderzetten en belanden ze thuis. Bovendien moeten meisjes en vrouwen in het dagelijkse leven voldoen aan sociale normen waarbij ze disproportioneel meer huishoudelijke en verzorgende taken toebedeeld krijgen dan hun mannelijke partners. Daarnaast worden ze vaak gediscrimineerd in het openbare leven. Dat geeft hen minder tijd en mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en bij te dragen aan economische, sociale of politieke ontwikkeling. Daarom wil dit project onderzoeken op welke manier ondernemerszin een hefboom kan worden voor empowerment van jonge vrouwen (18-25 jaar) in het globale Zuiden én voor de duurzame ontwikkeling van de gemeenschap waartoe ze behoren

Ondernemerszin draait niet noodzakelijk om het uitbouwen van een eigen zaak, hoewel dat zeker een mogelijkheid is. Maar het gaat evengoed om het ontwikkelen, aanscherpen en oefenen van ondernemende vaardigheden op persoonlijk en relationeel niveau. Dit project (1) integreert de verschillende ervaringen van projecten die al inzetten op ondernemerszin bij jonge vrouwen in het globale Zuiden en hier (zoals het #SheDIDIT project), en vertaalt ze naar 'lessons learnt'. Deze inzichten vormen de basis voor (2) een pilootproject dat in samenwerking met het Project Soar in Marokko gelanceerd zal worden. Project Soar werkt voornamelijk rond het empoweren van tienermeisjes via onderwijs. Met dit pilootproject wil de organisatie Soar jonge vrouwen omkaderen in hun eerste stappen naar de arbeidsmarkt, via het aanmoedigen van hun ondernemerszin. (3) Tot slot wordt het startschot gegeven voor een nieuw lerend netwerk rond vrouwelijk ondernemerschap in het globale Zuiden, met ruime participatie uit het middenveld en kennisinstellingen.