Tina De Gendt interviewt Philsan Osman

17-11-2022

 

Philsan Osman studeert Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent. Naar aanleiding van de coronacrisis en de centrale plaats die zorg hierbinnen kreeg, schreef ze samen met Dirk Holemans en Marie-Monique Franssen het boek Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron.

Zorg omvat immers meer dan louter het medische, het behelst alles wat we doen om de wereld te behouden en te herstellen. De globale toestand is zorgwekkend. Nu al lijden miljoenen mensen onnoemelijk leed door de plundering van het Globale Zuiden, de klimaatcrisis en het gebrek aan solidariteit terwijl we de habitats van planten en dieren blijven vernietigen. We kunnen alleen het tij keren als we de instrumentele kijk op de natuur en de mens als concurrent achter ons laten en écht zorgen voor alle mensen en andere aardbewoners. Kan zorg, gebaseerd op emancipatie, verbondenheid en generositeit, een nieuw vertrekpunt voor onze samenleving zijn? Kan het politiek en economie schragen?

Elke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een Quotes-interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids.

Meer informatie en inschrijvingen: https://avansa-regiogent.be/activiteiten/quotes-philsan-osman-voor-wie-willen-we-zorgen