Lezingenreeks Congo 2010

Vijf keer wijzer over D. R. Congo: Lopend onderzoek over Congo aan de UGent

De UGent heeft een lange traditie van onderzoek in Afrika in het algemeen en Congo (voormalig Zaïre) in het bijzonder. Naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid van Congo presenteert het Gents Afrika Platform (GAP) in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren een lezingenreeks. Daarin delen Gentse onderzoekers een stukje van hun expertise met een ruim publiek van wie geen bijzondere voorkennis wordt verwacht. Tijdens elk van de vier lezingen nemen één of meerdere onderzoekers je mee in hun zoektocht naar bepaalde aspecten van Congo, haar land en haar mensen. De reeks sluit af met een debat over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek in Congo met onderzoekers en beleidsmakers uit Congo en België.

De lezingenreeks wordt georganiseerd door GAP, Open Universiteit, de cel Ontwikkelingssamenwerking (DOZA-afdeling Onderzoekscoördinatie) en AVRUG.

Praktische informatie:

Deze voordrachten vinden plaats op woensdag 28 april, 5 mei, 12 mei, 19 mei en 26 mei 2010 telkens van 19u tot 21u in auditorium A van de Universiteit Gent, Blandijnberg 2 te Gent.
De toegang is vrij voor iedereen en bovendien gratis! Met het oog op voldoende zitplaatsen in het auditorium is vooraf inschrijven gewenst. Inschrijven (voor de volledige reeks, of voor elke lezing afzonderlijk) kan telefonisch, via email of via de website:
— tel.: 09 331 00 66
— e-mail:
— website: www.ugent.be/openuniversiteit/nl/pv

Flyer [PDF]

 

Woe 28/4

Karel Arnaut: Ter inleiding

Koen Vlassenroot: Staatsverval, oorlog en nieuwe vormen van bestuur

 

Woe 5/5

Steven Callens: Nieuwe uitdagingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Céline Termote: Van etnobotanie tot participatieve domesticatie en capaciteitsopbouw

 

Woe 12/5

Johan Lagae : Architectuur, stedelijkheid en erfgoed in Kinshasa, Lubumbashi en Matadi

Philippe De Maeyer: 150 jaar cartografie van een onmetelijk land

 

Woe 19/5

Cindy Mels: Het psychosociaal welzijn van adolescenten in Oost-Congo

 

Woe 26/5

Debat:
Universitaire Ontwikkelingssamenwerking met Congo: perspectieven en uitdagingen /
University Development Cooperation with DR Congo: perspectives and challenges /
Coopération universitaire avec le Congo: perspectives et défis

Met o.a. Patrick Van Damme, Leo De Ridder, Filip Reyntjens, Delphin Diasolua Ngudi, Cathy Mulumba en Dirk Molderez.
Het debat is gratis en gaat door in auditorium A, Blandijnberg 2 van 19.00 tot 21.00.
This debate will be held in English and French.

 

Abstracts

Koen Vlassenroot: Staatsverval, oorlog en nieuwe vormen van bestuur (28/4)

De recente geschiedenis van de Democratische Republiek Congo wordt gekenmerkt door geweld, ontbering en staatsverval. Deze lezing gaat op zoek naar een antwoord op de vraag waarom vrede en ontwikkeling in Congo nauwelijks een kans lijken te krijgen. Na een historische schets van het Mobutu-tijdperk, wordt er dieper ingegaan op de oorzaken van het conflict in het oosten van het land. Speciale aandacht is er ook voor de impact van de door de internationale gemeenschap ondersteunde vredesinspanningen.

[Dr. Koen Vlassenroot is professor politieke wetenschappen (UGent) en Directeur Centraal-Afrika programma van Egmont, Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen]

Steven Callens: Nieuwe uitdagingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg (5/5)

De D. R. Congo was in het verleden een innovatieve leider op het gebied van universele toegang tot primaire gezondheidszorg. Na de belangrijke politieke en militaire problemen van de vorige eeuw, worstelt het land om aan de meest elementaire behoeften, in termen van gezondheidszorg, te voldoen voor haar bevolking. De gevolgen zijn desastreus: de kinder- en moedersterfte behoren tot de hoogste wereldwijd en dagelijks sterven honderden mensen aan eenvoudig behandelbare ziekten. Tenslotte zetten nieuwe uitdagingen, zoals chronische zorg voor met HIV-besmette personen, een enorme druk op de weinige beschikbare gezondheidswerkers en financiële middelen.

[Dr. Steven Callens is algemeen internist/infectioloog, verbonden aan UZ Gent. Zijn doctoraal werk handelde over antiretrovirale behandeling van kinderen in Kinshasa ]

Céline Termote: Van etnobotanie tot participatieve domesticatie en capaciteitsopbouw (5/5)

Etnobotanie is de wetenschap die de relaties tussen mensen en planten bestudeert en bijvoorbeeld nagaat hoe bepaalde planten door lokale gemeenschappen worden gebruikt. In deze lezing maken we via foto’s en anekdotes kennis met het leven op het Congolese platteland. De lezing toont het inventariseren van de wilde eetbare planten in het District Tshopo (Oostprovincie, D. R. Congo) en het bestuderen van hun marktpotentieel en nutritionele waarde. Op basis van die gegevens en de keuzes van de lokale bevolking wordt er een prioriteitenlijst opgesteld van planten die in aanmerking komen voor domesticatie. Participatieve domesticatie van lokale bomen/planten moet leiden tot een verbeterde voedselzekerheid, een meer gediversifieerd inkomen voor de lokale boeren en bescherming van het regenwoud tegen overexploitatie.

 [Ir. Céline Termote is doctoraatsstudente aan het Labo voor Tropische en Subtropische Landbouw en Etnobotanie, Vakgroep Plantaardige Productie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent]

Philippe De Maeyer:  150 jaar cartografie van een onmetelijk land (12/5)

De karteringsgeschiedenis van de huidige D. R. Congo vanaf het einde van de 19de eeuw tot heden wordt in vier onderscheiden periodes gesitueerd. De kenmerken van de verschillende systematische kaartseries worden geplaatst in het licht van de ontwikkeling van de technologie en van de instellingen. Daarnaast is er aandacht voor de kartering van de landsgrenzen, voor de specifieke karteringsgeschiedenis van Katanga, alsook voor de recente karteringen door de UGent ten behoeve van de natuurparken van het Werelderfgoed.

[Dr. Philippe De Maeyer is hoogleraar cartografie en geografische informatiesystemen aan de Vakgroep Geografie, Faculteit Wetenschappen, UGent]

Johan Lagae: Architectuur, stedelijkheid en erfgoed in Kinshasa, Lubumbashi en Matadi (12/5)

Sinds enige tijd staat de Afrikaanse stad als onderzoeksobject opnieuw in het centrum van de belangstelling binnen tal van disciplines zoals de antropologie, de sociologie, de stadsplanning en de architectuurgeschiedenis. Vanuit een interdisciplinair perspectief focust deze lezing op een aantal Congolese steden (Kinshasa, Lubumbashi en Matadi). Na het schetsen van hun ontstaansgeschiedenis, toont de lezing hoe gebouwen en stedelijke ruimtes die onder het koloniaal regime tot stand kwamen, in de loop van de tijd zijn toegeëigend en herbruikt, nieuwe betekenissen hebben gekregen of, in sommige gevallen, danig zijn getransformeerd. Tegelijk wordt duidelijk hoe koloniale structuren tot op vandaag in deze steden doorwerken. Tenslotte verkennen we nieuwe vormen van cartografische representatie die toelaten deze steden en hun geschiedenis beter leesbaar te maken, en het mogelijk maken om de actualiteitswaarde van het architecturale en stedelijke erfgoed te benaderen.

[Dr. ir. arch.  Johan Lagae is docent theorie en geschiedenis van de architectuur en stedenbouw met focus op de niet-Europese context aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Faculteit Ingenieurswetenschappen, UGent]

Cindy Mels: Het psychosociaal welzijn van adolescenten in Oost-Congo (19/5)

Meer dan een decennium lang worden de Oostelijke provincies van de D. R. Congo getroffen door geweld, onveiligheid, armoede en sociale ontwrichting. Deze lezing bekijkt de psychologische impact van deze complexe en langdurige conflictsituatie voor adolescenten in deze regio  en heeft bijzondere aandacht voor de specifieke sociale en culturele context. Vooreerst staan we stil bij het belang van psychosociaal welzijn, en hoe dit bedreigd wordt in oorlogssituaties. Vervolgens bekijken we een aantal risicofactoren voor het psychologisch functioneren van adolescenten in Ituri, Oost-Congo, met bijzondere aandacht voor traumatische gebeurtenissen en dagelijkse stress. Verder gaan we in op de mogelijkheden voor preventie en behandeling en besluiten met een aantal aanbevelingen ter promotie van het psychosociaal welzijn van adolescenten in Oost-Congo.

[Cindy Mels is onderzoekster aan de Vakgroep Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, UGent]

.

.